Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

20:09
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viainsanedreamer insanedreamer

August 16 2018

20:31

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viairmelin irmelin

August 04 2018

16:35
5315 3226 500

August 02 2018

20:23
1645 a0e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianokturnal nokturnal
20:23
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viaflesz flesz
20:22
9780 1bc8
Reposted fromkattrina kattrina viascorpix scorpix
20:21
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viablaxkseoul blaxkseoul
20:20
20:18

iseo58: Japanese Inn, Kurokawa Onsen Hot Springs, Kumamoto, Japan

20:16
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix
20:16
7408 6ba6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathe-devil the-devil
20:12
4418 a6cf
Reposted fromniewaedzi niewaedzi
20:10
6766 3d12 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi

July 28 2018

20:55
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viascorpix scorpix
20:53
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
20:52
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla vianokturnal nokturnal
20:51
20:50
20:49
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viastarryeyed starryeyed
20:49
To chyba jest właśnie miłość. Kiedy się ma kogoś w domu i zawsze się do niego wraca.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl