Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

19:50
Witej
Reposted frombruxa bruxa viaSkydelan Skydelan
19:50
19:49
19:49
1688 2863
Reposted fromfriends friends viavolldost volldost
19:49
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viamr-absentia mr-absentia
19:48
6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viatake-care take-care
19:47
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabrzask brzask
19:45
19:45
19:43
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viabzdura bzdura

May 30 2017

19:21
8188 f274 500
Reposted fromsweetheart sweetheart viagdziejestola gdziejestola
19:19
19:19
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viamr-absentia mr-absentia
19:18
4973 67f4
19:18
7363 ccd8 500
Reposted fromamatore amatore viamr-absentia mr-absentia
19:16
4712 044d 500
Reposted fromtichga tichga viainsanedreamer insanedreamer

May 06 2017

21:13
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viasecalecornutuum secalecornutuum

May 05 2017

20:56
20:56
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viagdziejestola gdziejestola
20:55
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl