Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

20:08
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazoou zoou

October 12 2019

12:11
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viausagiaddict usagiaddict
12:10
9515 7495 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viausagiaddict usagiaddict
12:10
5340 23a5
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk

October 01 2019

11:14
7365 8cc7 500
11:09

September 12 2019

21:52
Reposted fromshakeme shakeme viarudelubie rudelubie

September 08 2019

13:26
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viazoou zoou
13:23
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaholymoly holymoly
13:22
6635 a129
Reposted fromtichga tichga vianitrovent nitrovent
13:21
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:19
4816 7a12 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viatake-care take-care
13:19
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viarichardth richardth
13:17
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamirabilia mirabilia
13:16

September 04 2019

18:15
5357 873e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianitrovent nitrovent
18:14
18:11
2133 65e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka

September 02 2019

13:32

August 27 2019

19:49
7129 c87d 500
Reposted fromrubinek rubinek viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl